Η ΑΓΓΑΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΨΙΜΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)

Η ΑΓΓΑΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΨΙΜΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ (EN)

ΑΣΩΝΙΤΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ Ν.

The author deals with the ancient institution of angaria (labour service) as it wasapplied in the Greek island of Corfu during the late middle ages, when Corfu, aformer byzantine province, was dominated by the Angevins of Naples (1272-1386)and then by Venice (1386-1797). Two basic types of angaria are discerned, oneclaimed by the fisc from the tax-payers, the other by the landowners from thetenants. The mechanisms used for the accomplishment of the angaria, the impactof the obligatory angaria of both types on the social status of the population, as wellas the social differentiation effected by the privileges of exemption from theangaria, are some aspects of that institution examined in this study, which iscompleted with the publication of three documents concerning privileges ofexception from the angaria. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Εώα και Εσπέρια

Αγγλική γλώσσα

2000-05-01


Society for the Research of Relations between Medieval and Modern Hellenism and the West (EN)

2241-7540
1106-2614
Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια; Τόμ. 4 (2000); 133-174 (EL)
Eoa kai Esperia; Vol. 4 (2000); 133-174 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.