ΟΙ «ΕΠΙΣΤΟΛΙΜΑΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΕΣ» ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟ ΝΟΤΑΡΑ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)

ΟΙ «ΕΠΙΣΤΟΛΙΜΑΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΕΣ» ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟ ΝΟΤΑΡΑ (EN)

ΜΠΟΜΠΟΥ-ΣΤΑΜΑΤΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Le manuscrit no 247 de la collection du Metochion du Saint Sépulcre à Constantinoplecontient onze dissertations épistolaires de Nicolaos Comnène Papadopoulos(1651-1740), professeur grec de droit canon à l'Université de Padoue,adressées à son élève Chrysanthos Notaras, plus tard patriarche de Jérusalem.Il s'agit de réponses à des questions formulées par ce dernier au cours de sesétudes à Padoue (1697-1700) ou ultérieurement.Les trois dissertations que nous publions ici ne sont pas datées. Le sujet de lapremière est le suivant: "De la dite et n'ayant jamais eu lieu ultime Synode à SainteSophie (1450)". L'écrivain contest Γ existence de cette Synode ainsi que Γ authenticitéde ses thèses sur une longue argumentation. Le texte est publié et commenté.Le deux dissertations suivantes, la deuxième et la quatrième dans la la classificationde la collection (des éléments intérieures nous obligent à faire précéder laquatrième) sont relative à des thèmes de dogmatique.La première "De la divine et libre volonté" autant que la deuxième "Commentles créations sont conçues par Dieu et comment Dieu surveille ce que est hors delui" - comme Γ auteur lui même le signale - sont parmi les sujets les plus difficiles, lesplus confidentiels, les plus secrets, et tout simplement parmi les plus mystérieux de lathéologie. Il est question de sujets dont les théologiens scolastiques se sont occupés.Il est même fort probable que ces sujet ont été enseignés à la Faculté de Théologiede Padoue, à Γ époque des études de Chrysanthes. Ces dissertations sont précédéesd'une introduction. Les textes en sont publiés sans commentaires. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Εώα και Εσπέρια

Αγγλική γλώσσα

2000-05-01


Society for the Research of Relations between Medieval and Modern Hellenism and the West (EN)

2241-7540
1106-2614
Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια; Τόμ. 4 (2000); 175-242 (EL)
Eoa kai Esperia; Vol. 4 (2000); 175-242 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.