ΤΑ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)

ΤΑ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (EN)

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

The family trees of Santorine found in the archives of the Catholic Archdioceseof Santorine constitute research tools for the history of the social web existingduring the island's Roman Catholic era as well as in recent times. The starting pointof the family trees is focused on the period between the 15th and the 18th century.On the basis of the family trees it becomes clear that there are families of Italian,French and Spanish origin. The family trees provide information on the professionsheld by some members. Regarding the social and demographic situation, informationis provided on members of families who died young as well as those membersbelonging to the noble class. The reason for compiling the family trees is mentionedin the title accompanying them per il Legato Pio, that is to say to safeguard a certainecclesiastical legacy. In the Report of the Roman Catholic Bishop de Cigalla of1830 it is stated that the Legati PU of the families of Santorine safeguard the juspatronatus. As regards the use of the family trees as tools to study the archives ofthe Catholic Archdiocese of Santorine, extensive reference is made to the Syrigon-Vassalon family tree. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Εώα και Εσπέρια

Αγγλική γλώσσα

2003-07-24


Society for the Research of Relations between Medieval and Modern Hellenism and the West (EN)

2241-7540
1106-2614
Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια; Τόμ. 5 (2003); 9-18 (EL)
Eoa kai Esperia; Vol. 5 (2003); 9-18 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.