ΜΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 1700: Ο ΛΑΤΙΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)

ΜΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 1700: Ο ΛΑΤΙΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (EN)

ΓΑΟΥΤΣΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ Π.

Un centimento del 1700 della popolazione latina della vecchia fortezza di Corfùsebbene le prime testimonianze per il numero delle communità latine delle isoleioniche arrivano alla fine del secolo 15o, la mancanza di relativi fonti, censimenti enote statistiche specialmente dopo la totale distruzzione avvenuta durante laseconda guerra mondiale degli archivi dell' Arcivescovato Cattolico di Corfù lasciagravi lacune.Nel secolo 18o e specialmente durante la guerra Veneto - turca nel 1716 si notauna importante aumento di mercenarii e soldati al servizio delle forze venezianesebbene tutto questo presenta una diminuzione importante alla fine del secolo 19o.Nel presente lavoro presentiamo una notizia dell'anno 1700 degli abitanti cheappartenevano al dogma occidentale e che abitavano nella vecchia fortezza diCorfù. Nei giorni del Vescovo latino di Corfù Georgio Emo (1664-1705) sono statinumerati 235 focolari che esaminiamo se costituiscono tutto Γ abitato della popolazionedell'epoca. In questa presentazione non abbiamo fatto l'analisi dei fenomenidemografici come pure circa la condizione e l'occupazione del popolo esaminatoperchè questo sarà l'oggetto di un lavoro più dettagliato. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Εώα και Εσπέρια

Αγγλική γλώσσα

2003-07-24


Society for the Research of Relations between Medieval and Modern Hellenism and the West (EN)

2241-7540
1106-2614
Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια; Τόμ. 5 (2003); 19-50 (EL)
Eoa kai Esperia; Vol. 5 (2003); 19-50 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.