ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (130Σ-150Σ ΑΙΩΝΑΣ): ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (130Σ-150Σ ΑΙΩΝΑΣ): ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (EN)

ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ, ΜΑΡΙΝΑ

Embassies were the main channel of communication between thepopulation of Venetian dominated Greek territories and the mother city.According to Venetian legislation the right to send embassies to Venice wasreserved for corporate bodies. This article presents the initial results of thecomputerization of published and unpublished texts of Cretan embassiesthrough a database system and examines their significance as primary sourcesfor the study of the history of Crete and especially the communal institutionsduring the decisive first three centuries of Venetian rule. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Εώα και Εσπέρια

Αγγλική γλώσσα

2007-01-01


Society for the Research of Relations between Medieval and Modern Hellenism and the West (EN)

2241-7540
1106-2614
Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια; Τόμ. 7 (2007); 149-171 (EL)
Eoa kai Esperia; Vol. 7 (2007); 149-171 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.