Βιβλία Πράξεων Δ.Σ. Πρακτικά ΧΑΣΟΟ 1988-1993

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Βιβλία Πράξεων Δ.Σ. Πρακτικά ΧΑΣΟΟ 1988-1993
Βιβλία Πράξεων Δ.Σ. Πρακτικά ΧΑΣΟΟ 1988-1993 (EL)

ΧΑΣΟΟ (EL)

196 σ. (EL)

folder
Φάκελος (EL)
Folder (EN)

Πρακτικά


1988 - 1993


ΧΑΣΟΟ

Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.