Βιβλίο Πράξεων Δ.Σ. Πρακτικά ΧΑΣΟΟ 1994

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)

Βιβλίο Πράξεων Δ.Σ. Πρακτικά ΧΑΣΟΟ 1994
Βιβλίο Πράξεων Δ.Σ. Πρακτικά ΧΑΣΟΟ 1994 (EL)

ΧΑΣΟΟ (EL)

23 σ. (EL)

folder
Φάκελος (EL)
Folder (EN)

Πρακτικά


1994


ΧΑΣΟΟ

Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.