Η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα ειδών αλουμινίου: πρακτικές, πολιτικές και προοπτικές

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα ειδών αλουμινίου: πρακτικές, πολιτικές και προοπτικές

Σαρμή, Στέλλα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα «Αντίστροφη Εφοδιαστική αλυσίδα ειδών αλουμινίου, πρακτικές, πολιτικές και προοπτικές» έχει σκοπό να μελετήσει τη ροή συσκευασιών, εξαρτημάτων και κατασκευών από αλουμίνιο που δεν είναι χρήσιμες πλέον, από τον τελικό καταναλωτή στον εκάστοτε παραγωγό με σκοπό την ανακύ-κλωση και επεξεργασία τους. Για την ολοκλήρωση της εργασίας ήταν απαραίτητη η αποσαφήνιση των όρων εφοδιαστική αλυσίδα (logistics), πράσινη εφοδιαστική αλυ-σίδα (green logistics), αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα (reverse logistics) και ανα-κύκλωση και γι’ αυτό χρησιμοποιήθηκαν ελληνικές και ξένες βιβλιογραφικές αναφο-ρές. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε ηλεκτρονικές πηγές για τη συλ-λογή στοιχείων σχετικά με την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα ειδών αλουμινίου και συγκεκριμένα του δομικού αλουμινίου, του αλουμινίου ως υλικό συσκευασίας και του αλουμινίου από τη χρήση του στην αυτοκινητοβιομηχανία. Για το σκοπό αυ-τό συντάχθηκε ερωτηματολόγιο και μοιράσθηκε μέσω διαδικτύου σε κατοίκους του Νομού Αττικής για να μελετηθεί η στάση τους απέναντι στην ανακύκλωση υλικών και πιο συγκεκριμένα στην ανακύκλωση του αλουμίνιου. Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων ακολούθησε η επεξεργασία των δεδομένων με τη χρήση του SPSS 19.0. Η εμπειρική ανάλυση απέφερε αποτελέσματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αλουμίνιο - Βιομηχανία και εμπόριο - Περιβαλλοντικές απόψεις
Aluminum industry and trade - Environmental aspects
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Εφοδιαστική
Recycling (Waste, etc.)
Logistics

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-07-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)