Βιβλίο Πράξεων Ε.Σ.Τ. ΧΑΣΟΟ από 1974-1988

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Βιβλίο Πράξεων Ε.Σ.Τ. ΧΑΣΟΟ από 1974-1988
Βιβλίο Πράξεων Ε.Σ.Τ. ΧΑΣΟΟ από 1974-1988 (EL)

ΧΑΣΟΟ (EL)

300 σ. (EL)

folder
Φάκελος (EL)
Folder (EN)

Πρακτικά


1974 - 1988


ΧΑΣΟΟ

Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.