Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Σκάκκος, Χρήστος

Η χώρα μας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε ολόκληρο το φάσμα του τουρισμού, και έτσι αναπτύσσει πολλές οικονομικές δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτό. Ο εναλλακτικός τουρισμός είναι ένας τύπος του τουρισμού που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ταχύτατα σε πολλές χώρες. Ο σκοπός της παρούσης πτυχιακής μελέτης, είναι να εκτιμηθούν μέσω οικονομετρικών υποδειγμάτων και να παρουσιαστούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης για την πραγματοποίηση εναλλακτικού τουρισμού από τους ενδιαφερόμενους. Συγκεκριμένα με την εκτίμηση οικονομετρικών υποδειγμάτων εξετάζονται κάποιοι επιμέρους στόχοι, όπως οι χρηματικές δαπάνες των τουριστών σε προορισμούς όπου επισκεφτήκαν, επίσης να εξεταστούν οι ήμερες διαμονής στους προορισμούς επίσκεψης. Επίσης διερευνώνται η επιθυμία πραγματοποίησης κάποιων εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο χειμερινός, ο θαλάσσιος και ο θρησκευτικός τουρισμός. Τέλος, μέσω των υποδειγμάτων αυτών να ερμηνευτούν και κάποιες από τις απόψεις των τουριστών για τις θετικές και αρνητικές οικονομικές επιδράσεις του εναλλακτικού τουρισμού, όπως και την οικολογική και περιβαλλοντική διάσταση του εναλλακτικού τουρισμού.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Tourism
Τουρισμός
Οικοτουρισμός
Agritourism
Ecotourism
Αγροτικός τουρισμός

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.