Διαθήκες - Καταστατικό λειτουργίας της Σχολής - αντίγραφα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαθήκες - Καταστατικό λειτουργίας της Σχολής - αντίγραφα
Διαθήκες - Καταστατικό λειτουργίας της Σχολής - αντίγραφα (EL)

Διδασκαλείο (EL)

36 σ. (EL)

folder
Φάκελος (EL)
Folder (EN)

Παναγής Α.
Χαροκόπος
Διαθήκες
Κωδίκελλοι
Χαροκόπειος Σχολή

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

1911


Διδασκαλείο

Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.