Φ/ΠΕΚ Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 1911

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1993 (EL)

Φ/ΠΕΚ Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 1911
Φ/ΠΕΚ Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 1911 (EL)

Διδασκαλείο (EL)

15 σ. (EL)

folder
Φάκελος (EL)
Folder (EN)

Μισθοδοσία προσωπικού
Νόμοι
Επιλογή προσωπικού
Προσλήψεις προσωπικού
ΦΕΚ Νομοθεσία
Μισθοδοσία


1993


Διδασκαλείο

Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.