Τροποποίηση απόφασης κατανομής ωρών απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού για το 1992

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




1992 (EL)

Τροποποίηση απόφασης κατανομής ωρών απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού για το 1992
Τροποποίηση απόφασης κατανομής ωρών απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού για το 1992 (EL)

ΧΑΣΟΟ (EL)

2 σ. (EL)

folder
Φάκελος (EL)
Folder (EN)

Κατανομή ωρών απασχόλησης
Ωράριο εργασίας
Αποφάσεις
Ωρομίσθιο προσωπικό


1992


ΧΑΣΟΟ

Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.