Διαβίβαση Υπουργικής απόφασης για ανακατανομή ωρών απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1992 (EL)

Διαβίβαση Υπουργικής απόφασης για ανακατανομή ωρών απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού
Διαβίβαση Υπουργικής απόφασης για ανακατανομή ωρών απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού (EL)

ΧΑΣΟΟ (EL)

3 σ. (EL)

folder
Φάκελος (EL)
Folder (EN)

Ωράριο εργασίας
Υπουργικές αποφάσεις
Αποφάσεις
Ωρομίσθιο προσωπικό


1992


ΧΑΣΟΟ

Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.