Μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων από μονάδα μεταποίησης βρώσιμης ελιάς

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων από μονάδα μεταποίησης βρώσιμης ελιάς

Δέρβα, Βικτωρία

Τα υγρά απόβλητα επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς, συνιστούν σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα, καθώς παρουσιάζουν πολύ υψηλό οργανικό φορτίο και υψηλές συγκεντρώσεις φαινολικών ενώσεων, οι οποίες είναι τοξικές. Η συνήθης πρακτική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα είναι η απευθείας απόρριψη τους σε υδάτινους αποδέκτες, χωρίς καμιά επεξεργασία.Στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιήθηκε το ειδικό στέλεχος του μύκητα Aspergillus niger Β από τη συλλογή του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας, για τη μείωση της ρυπαντικής δράσης του υψηλού οργανικού φορτίου, καθώς και των φαινολικών ενώσεων των αποβλήτων αυτών, έτσι ώστε να καταστούν ένα περιβαλλοντικά αποδεκτό προϊόν, ή να προετοιμαστούν για περαιτέρω φυσικοχημικούς ή/και βιολογικούς χειρισμούς. Διαφορετικές αραιώσεις του αποβλήτου εμβολιάστηκαν με τον μύκητα, και μελετήθηκε η πορεία της βιοαποικοδόμησης μέσα από την πορεία συγκεκριμένων φυσικοχημικών παραμέτρων. Η επεξεργασία για κάθε πειραματική σειρά διήρκησε 6 ημέρες, και οι αποδόσεις όσον αφορά τη μείωση του οργανικού φορτίου κρίνονται ικανοποιητικές (~48%). Αντίθετα, οι αποδόσεις στην απομάκρυνση των φαινολικών ενώσεων, θεωρήθηκαν σχετικά μέτριες (~27%).

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Olive
Refuse and refuse disposal
Ελιά
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)