Διατροφική αξία και ποιότητα εκτρεφόμενων ιχθύων με έμφαση στα νέα είδη μεσογειακών υδατοκαλλιεργειών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2015 (EN)
Διατροφική αξία και ποιότητα εκτρεφόμενων ιχθύων με έμφαση στα νέα είδη μεσογειακών υδατοκαλλιεργειών

Γιογιός, Ιωάννης

H παρούσα διατριβή στοχεύει στην βελτίωση της γνώσης μας σχετικά με τη διατροφική αξία, την ποιότητα και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κρανιού (Argyrosomus regius) και του φαγκριού (Pagrus pagrus), που βρίσκονται μεταξύ των περισσότερο υποσχόμενων ειδών για τον εμπλουτισμό των Μεσογειακών ιχθυοκαλλιεργειών. Τα συγκεκριμένα είδη επιλέχθηκαν με γνώμονα τα βιολογικά χαρακτηριστικά και την οικονομική τους προοπτική, δεδομένου ότι έχουν γρήγορο ρυθμό αύξησης, φθάνουν σε μεγάλο μέγεθος και δίνουν τη δυνατότητα παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αναμένεται να βοηθήσουν στην αύξηση της παραγωγής, της ποικιλίας παραγόμενων προϊόντων, καθώς και στη δημιουργία νέων αγορών.Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν τέσσερα πειράματα εκτροφής: 1) Μελέτη της επίδρασης της ποσότητας και της σύστασης του λίπους της τροφής στην ποιότητα των κρανιών (διάρκεια 2 μηνών), 2) Μελέτη της επίδρασης της αύξησης του μεγέθους στην ποιότητα των κρανιών (διάρκεια 8 μηνών), 3) μελέτη της αύξησης του σωματικού βάρους στην ποιότητα των κρανιών (διάρκεια 10 μηνών) και 4) μελέτη της επίδρασης της εποχικότητας στην ποιότητα φαγκριών (διάρκεια 12 μηνών). Σε όλα τα πειράματα έγινε καταγραφή των σωματομετρικών παραμέτρων και προσδιορίσθηκαν η σύσταση σώματος, το προφίλ των λιπαρών οξέων, των αμινοξέων και των πτητικών ενώσεων και -όπου αυτό ήταν εφικτό- έγινε οργανοληπτική αξιολόγηση των ιχθύων (υφή, γεύση, άρωμα). Επίσης, έγινε σύγκριση ανάμεσα σε άγρια (διάφορα Μεσογειακά ψάρια και άγριος κρανιός) και εκτρεφόμενα άτομα.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

Κρανιός, Φαγκρί, Λιπαρά οξέα, Πτητικές ενώσεις, Ταυτόχρονη Απόσταξη/Εκχύλιση ( SDE)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)