Διατροφική αξία και ποιότητα εκτρεφόμενων ιχθύων με έμφαση στα νέα είδη μεσογειακών υδατοκαλλιεργειών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διατροφική αξία και ποιότητα εκτρεφόμενων ιχθύων με έμφαση στα νέα είδη μεσογειακών υδατοκαλλιεργειών

Γιογιός, Ιωάννης

H παρούσα διατριβή στοχεύει στην βελτίωση της γνώσης μας σχετικά με τη διατροφική αξία, την ποιότητα και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κρανιού (Argyrosomus regius) και του φαγκριού (Pagrus pagrus), που βρίσκονται μεταξύ των περισσότερο υποσχόμενων ειδών για τον εμπλουτισμό των Μεσογειακών ιχθυοκαλλιεργειών. Τα συγκεκριμένα είδη επιλέχθηκαν με γνώμονα τα βιολογικά χαρακτηριστικά και την οικονομική τους προοπτική, δεδομένου ότι έχουν γρήγορο ρυθμό αύξησης, φθάνουν σε μεγάλο μέγεθος και δίνουν τη δυνατότητα παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αναμένεται να βοηθήσουν στην αύξηση της παραγωγής, της ποικιλίας παραγόμενων προϊόντων, καθώς και στη δημιουργία νέων αγορών.Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν τέσσερα πειράματα εκτροφής: 1) Μελέτη της επίδρασης της ποσότητας και της σύστασης του λίπους της τροφής στην ποιότητα των κρανιών (διάρκεια 2 μηνών), 2) Μελέτη της επίδρασης της αύξησης του μεγέθους στην ποιότητα των κρανιών (διάρκεια 8 μηνών), 3) μελέτη της αύξησης του σωματικού βάρους στην ποιότητα των κρανιών (διάρκεια 10 μηνών) και 4) μελέτη της επίδρασης της εποχικότητας στην ποιότητα φαγκριών (διάρκεια 12 μηνών). Σε όλα τα πειράματα έγινε καταγραφή των σωματομετρικών παραμέτρων και προσδιορίσθηκαν η σύσταση σώματος, το προφίλ των λιπαρών οξέων, των αμινοξέων και των πτητικών ενώσεων και -όπου αυτό ήταν εφικτό- έγινε οργανοληπτική αξιολόγηση των ιχθύων (υφή, γεύση, άρωμα). Επίσης, έγινε σύγκριση ανάμεσα σε άγρια (διάφορα Μεσογειακά ψάρια και άγριος κρανιός) και εκτρεφόμενα άτομα.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

Κρανιός, Φαγκρί, Λιπαρά οξέα, Πτητικές ενώσεις, Ταυτόχρονη Απόσταξη/Εκχύλιση ( SDE)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.