Δημιουργία μοντέλου χωροθέτησης σημείων έναρξης & ευθειών πτύσεων wisbase σε περιβάλλον ARCGIS 10.2.2 για το βουνό Γκιώνα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Δημιουργία μοντέλου χωροθέτησης σημείων έναρξης & ευθειών πτύσεων wisbase σε περιβάλλον ARCGIS 10.2.2 για το βουνό Γκιώνα

Πέτρου, Κωνσταντίνος

Για την δημιουργία του μοντέλου προσομοίωσης πτήσης Wisbase, το σύνολο των επεξεργασιών πραγματοποιήθηκε σε λογισμικό ArcGis 10.2 και αυτοματοποιήθηκε με την χρήση της εφαρμογής Modelbuilder σε συνδυασμό με tools που δημιουργήθη καν με την βιβλιοθήκη της ArcPy. Οι 2 εφαρμογές και τα Python tools που είναι ενσωματωμένα σε αυτές, τρέχουν επιτυχώς σε έκδοση λογισμικού ArcGis 10.2.2. Οι παραδοχές στις οποίες στηρίχτηκε η 1η εφαρμογή, αντιστοιχούν σε πραγματικά δεδομένα πτήσεων που συλλέχθηκαν και αφορούν πτήσεις των δύο τελευταίων ετών από την Καλιφόρνια, την Αυστραλία, την Ελβετία και την Νορβηγία. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν πτώσεις Wisbase (ελεύθερη πτώση από ψηλό σταθερό σημείο) που περιλαμ βάνουν την χρήση της ειδικής στολής Wingsuit. Το πρόγραμμα απαιτεί από τον χρήστη την εισαγωγή ενός Ψ.Υ.Μ. και δίνει απαντήσεις, σχετικά με τις καταλληλότερες περιοχές για την διεξα γωγή πτήσεων Wingsuit, τις διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει ο πιλότος (μήκος πτήσης, διάρκεια), καθώς και τις περιοχές που συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες σε μήκος πτήσεις. Η περιγραφική πληροφορία που εξάγεται επιπλέον, αποτυπώνεται σε μορφή Buffer χάρτη και txt αρχείου, προκειμένου να επιτρέπει την περαιτέρω στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων από τον χρήστη, με στόχο την πιο ασφαλή λήψη απόφασης σχετικά με την πραγματο ποίηση μιας πτήσης Wingsuit

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

python
wisbase
Προσμοιωση πτήσης
modelbuilder

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)