Οικονομική κρίση και γονιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Οικονομική κρίση και γονιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κατσικονούρη, Ευγενία

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη μελέτη και ανάλυση δημογραφικών δεικτών καθώς και τη μεταβολή αυτών τη τελευταία δεκαετία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εισαγωγικά αποτυπώνονται οι έννοιες και οι ορισμοί της δημογραφίας. Στη συνέχεια αναφέρονται βασικοί δείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη γονιμότητα. Γίνεται εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση η οποία φανερώνει πως οι δημογραφικοί δείκτες μεταβάλλονται και επηρεάζονται άμεσα από τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που υφίσταται κάθε κράτος – μέλος. Στόχος της είναι η διερεύνηση της κοινωνικό-οικονοµικής κατάστασης του χώρου, µε βάση την εξέταση σχέσεων µεταξύ απασχόλησης - εισοδηµατικού αποτελέσµατος και γονιμότητας καθώς και η κατανομή τους στο χώρο για την αναζήτηση χωρικών προτύπων. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συμπεράσματα στα οποία παρατηρείται πως η γονιμότητα επηρεάζεται άμεσα από τις οικονομικές συνθήκες οι οποίες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μείωση της. Τέλος διατυπώνονται προοπτικές και προτάσεις εφαρµογής της εξαγόµενης πληροφορίας καθώς παρουσιάζονται θεματικοί χάρτες και πίνακες που οπτικοποιούν τις διαθέσιμες δημογραφικές πληροφορίες.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

δημογραφικοί δείκτες
οικονομική κρίση
γονιμότητα
Ευρωπαϊκή Ένωση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-09-08


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)