Ολικό και σπλαχνικό λίπος σε σχέση με δείκτες Μεταβολικού Συνδρόμου σε παιδιά: μελέτη Healthy Growth

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ολικό και σπλαχνικό λίπος σε σχέση με δείκτες Μεταβολικού Συνδρόμου σε παιδιά: μελέτη Healthy Growth

Παπαδοπούλου, Αναστασία

Η παχυσαρκία και η υπέρμετρη εναπόθεση λίπους στο σώμα φαίνεται να συσχετίζονται με την εμφάνιση του Μεταβολικού Συνδρόμου (Μ.Σ.) στους ενήλικες. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων ανάμεσα στο ολικό και το κοιλιακό λίπος και σε δείκτες του Μ.Σ. σε παιδικό πληθυσμό. Συμμετέχοντες: Χρησιμοποιήθηκε τυχαίο δείγμα 1.274 μαθητών από 5 νομούς της Ελληνικής επικράτειας (Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης και Αιτωλοακαρνανίας), ηλικίας 9-13 ετών. Μετρήσεις: Προκειμένου να εξακριβωθεί αν ισχύει η προς μελέτη ερευνητική υπόθεση, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε ανθρωπομετρήσεις, κλινικές εξετάσεις και αιμοληψίες για τη διενέργεια βιοχημικών αναλύσεων. Αποτελέσματα: Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης υποστηρίζουν ότι αυξημένο ποσοστό ολικού λίπους σημαίνει 2,9 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης διαστολικής υπέρτασης, ενώ αυξημένο σπλαχνικό λίπος σημαίνει 2,99 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης διαστολικής υπέρτασης και 8,64 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα αυξημένης περιφέρειας μέσης. Τέλος, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο ποσοστό σπλαχνικού λίπους μεταξύ των παιδιών που πάσχουν από Μ.Σ. και των υγιών, με την πρώτη ομάδα να έχει υπερδιπλάσιο ποσοστό σπλαχνικού λίπους (10,44%) από τη δεύτερη (4,62%), ενώ το ποσοστό ολικού λίπους δε διέφερε στατιστικά σημαντικά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα δεδομένα της παρούσας μελέτης, η παχυσαρκία και συγκεκριμένα η κατανομή του λίπους, έχει άμεση συσχέτιση με κάποιους από τους δείκτες του Μ.Σ.. Κατά συνέπεια, η παιδική παχυσαρκία είναι μια παθολογική κατάσταση που μπορεί να οδηγεί στη συνύπαρξη μεταβολικών επιπλοκών, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για οργάνωση δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισής της.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Σπλαχνικό
Λίπος
Μεταβολικό
Ολικό
Παιδιά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)