Μελέτη νανοφωτονικών διατάξεων με χρήση αριθμητικών μεθόδων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Μελέτη νανοφωτονικών διατάξεων με χρήση αριθμητικών μεθόδων

Γκάφας, Γεώργιος

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία, είναι η μελέτη των Νανοφωτονικών Διατάξεων Με Χρήση Αριθμητικών Μεθόδων (FDTD - FDFD). Αρχικά, στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστούν οι περιοδικοί φωτονικοί κρύσταλλοι, οι οποίοι αποτελούν μια καινοτομία και σημαντικό εργαλείο στις σημερινές τηλεπικοινωνίες και ειδικότερα στον τομέα των οπτικών επικοινωνιών. Παρουσιάζονται οι φωτονικοί κρύσταλλοι και οι διαστάσεις του και οι δυνατότητες που μας δίνονται αξιοποιώντας τις ιδιότητές τους. Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το φυσικό σύστημα και οι αρχές που το διέπουν. Αναλύονται οι εξισώσεις που περιγράφουν τους φωτονικούς κρυστάλλους, ξεκινώντας από τις εξισώσεις του Maxwell. Στο 3ο κεφάλαιο, γίνεται η εισαγωγή στη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου (FDTD). Παρουσιάζεται ο αλγόριθμος Yee που αποτελεί την αρχική μορφή της μεθόδου και δίνεται η εξήγηση όλων των μεγεθών. Στο 4ο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί και τον πυρήνα της παρούσας διπλωματικής, επιχειρείται η μοντελοποίηση διάφορων φωτονικών διατάξεων με τη βοήθεια των προγραμμάτων MatLab® και Comsol Multiphysics®. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την προσομοίωση της διάδοσης οπτικών παλμών και μελετώνται πως επιδρούν ορισμένοι δείκτες και σταθερές του συστήματος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πεπερασμένες Διαφορές
Εξισώσεις Maxwell
Μοντελοποίηση
Φωτονικός Κρύσταλλος
Matlab

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)