Ποσοτική προσέγγιση της ποιότητας των γενικών λυκείων: η περίπτωση των γενικών λυκείων της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠοσοτική προσέγγιση της ποιότητας των γενικών λυκείων: η περίπτωση των γενικών λυκείων της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας

Σταυρομήτρου, Χρυσούλα

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση και η εκτίμηση πτυχών της ποιότητας των σχολικών μονάδων της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας με έτος αναφοράς το σχολικό έτος 2014 - 2015.H προσπάθεια προσέγγισης της ποιότητας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δεικτών, οι οποίοι δημιουργήθηκαν με βάση την Ευρωπαϊκή Έκθεση για την Ποιότητα της Εκπαίδευσης, την έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Αξιολόγηση των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών του Συστήματος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη βιβλιογραφική επισκόπηση. Αναλυτικότερα οι δείκτες ποιότητας που διερευνήθηκαν άπτονται των κύριων μεγεθών των σχολικών μονάδων, του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, του αριθμού των μαθητών ανά εκπαιδευτικό και ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή, της επάρκειας υλικοτεχνικής υποδομής και των κτιριακών εγκαταστάσεων, των επιδόσεων των μαθητών και της φοίτησής τους, του επιπέδου σπουδών των εκπαιδευτικών όπως ακόμα και της ετήσιας κρατικής δαπάνης ανά μαθητή. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι το μέγεθος των σχολικών μονάδων είναι μικρό σε σχέση με τον πανελλαδικό και ευρωπαικό μέσο όρο όπως επίσης και ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα και ανά εκπαιδευτικό. Όσον αφορά στην επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής είναι στα ίδια επίπεδα με τη μέση τιμή των σχολικών μονάδων της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας. Αντίθετα, ο αριθμός των μαθητών ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή, οι επιδόσεις των μαθητών και οι ετήσιες δαπάνες για κάθε μαθητή υστερούν σε σχέση με τη μέση τιμή των Λυκείων της Ελλάδας. Επιπλέον, για κάποιους δείκτες ποιότητας, όπως ο αριθμός τετραγωνικών μέτρων των κτιριακών εγκαταστάσεων και ο προαύλιο χώρος ανά μαθητή, αλλά και το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών, δεν υπάρχουν εκτενείς έρευνες στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, ώστε να πραγματοποιηθεί σύγκριση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μέγεθος Σχολικής Μονάδας
Εκπαίδευση - Ελλάδα - Φθιώτιδα (Νομός)
Εξορθολογισμός
Κόστος ανα Μαθητή
Ποιότητα
Ποιοτικός έλεγχος
Δείκτες


2016-03-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.