Αντιαιμοπεταλιακή δράση συμπληρώματος πρωτογάλακτος βοοειδών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Αντιαιμοπεταλιακή δράση συμπληρώματος πρωτογάλακτος βοοειδών

Κούκη, Κωνσταντίνα

Τα αιμοπετάλια εμπλέκονται σε ποικίλα νοσήματα και ο εντοπισμός παραγόντων που εμποδίζουν την συσσώρευσή τους και την δημιουργία θρόμβου είναι κρίσιμος για την πρόληψη ακόμα και αντιμετώπιση των νοσημάτων αυτών. Τα αιμοπετάλια φαίνεται πως συμμετέχουν στουςπαθοφυσιολογικούς μηχανισμούς εμφάνισης νοσημάτων όπως θρομβοτικών νόσων, στην μετάσταση διαφόρων τύπου καρκίνου, σε φλεγμονώδη νοσήματα όπως η αθηροσκλήρωση κ.α. Κατά καιρούς έχουν μελετηθεί διαφορετικά συστατικά της διατροφής ως προς την αντιαιμοπεταλιακή τους δράση και έχει διαπιστωθεί στενή σχέση μεταξύ αυτών και της δραστικότητας των αιμοπεταλίων. Έτσι εντοπίζοντας αυτά τα συστατικά γίνεται εφικτή η πρόληψη νοσημάτων που σχετίζονται με τα αιμοπετάλια μέσω της ρύθμισης της διατροφής. Όσον αφορά το βόειο πρωτόγαλα δεν υπάρχουν δεδομένα στην παρούσα βιβλιογραφία που να αναφέρονται στην τυχόν αντιαιμοπεταλιακή του δράση. Ωστόσο έχουν ερευνηθεί διαφορετικά συστατικά του αγελαδινού και μητρικού γάλακτος ως προς την αντιαιμοπεταλιακή τους δράση ,πολλά από τα οποία βρίσκονται και στο πρωτόγαλα.Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η διαπίστωση ή όχι της αντιαιμοπεταλιακής δράσης συμπληρωμάτων βόειου πρωτογάλακτος. Συγκεκριμένα εξετάζονται διαφορετικά υδατικά και λιποειδικά εκχυλίσματα 3 βόειων πρωτογάλακτων, 2 στερεών (SC1 και SC2) και ενός υγρού (LC) σε σύγκριση με ένα αντίστοιχα εκχυλίσματα πρωτείνης ορού γάλακτος. Απομονώθηκε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια και εκτιμήθηκε η ικανότητα των κλασμάτων να αναστέλλουν τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων που επάγεται από ADP, TRAP και PAF. Δεν παρατηρείται σημαντική ανασταλτική δράση των ολικών και πρωτεϊνικών κλασμάτων στις μέγιστες δυνατές συγκεντρώσεις που μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε βάση του πρωτοκόλλου. Τα λιπιδικά κλάσματα δίνουν τις καλύτερες ανασταλτικές δράσεις. Μεταξύ των κλασμάτων αυτών το κλάσματα του στερεού πρωτογάλακτος δίνουν καλύτερη δράση έναντι του υγρού και της πρωτείνης ορού γάλακτος. Τα ολικά και ακετονικά κλάσματα εμφανίζουν ελαφριά καλύτερη ανασταλτική δράση στον PAF.Τα πρώτα αποτελέσματα από την invitro εκτίμηση της αντιαιμοπεταλιακής δράσης συμπληρωμάτων βόειου πρωτογάλακτος δεν υποστηρίζουν την ικανότητα του συμπληρώματος αυτού να δρα αντιαιμοπεταλιακά. Ωστόσο απαιτούνται περισσότερα πειράματα για να εξακριβωθεί αυτή η διαπίστωση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

αντιαιμοπεταλιακή δράση
Bόειο πρωτόγαλα
αιμοπετάλια αιμοπεταλιακή συσσώρευση


2016-03-30


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.