Μάρκετινγκ και συμπεριφορά καταναλωτή: η επίδραση των ψυχολογικών παραγόντων στην αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς σε συνθήκες ύφεσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Μάρκετινγκ και συμπεριφορά καταναλωτή: η επίδραση των ψυχολογικών παραγόντων στην αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς σε συνθήκες ύφεσης

Σιδέρη, Λαμπρινή Κ.

Οι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα καθημερινά για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Οι ψυχολογικοί παράγοντες, μεταξύ άλλων, ασκούν καθοριστική επιρροή στη διανόηση του ατόμου τη στιγμή της αγοράς και οδηγούν σε δεδομένες καταναλωτικές επιλογές. Επειδή, λοιπόν, οι καταναλωτικές αποφάσεις είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής των ανθρώπων και η ψυχολογία αποτελεί καθοριστικό προσδιοριστικό παράγοντα αυτών των αποφάσεων, αξίζει να ερευνηθεί ποιοί ψυχολογικοί παράγοντες και σε ποιό βαθμό οδηγούν το άτομο σε συγκεκριμένες αγοραστικές αποφάσεις. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αποδείξει εάν το marketing επηρεάζει την καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων επιδρώντας στην ψυχολογία τους, στον απόηχο της οικονομικής κρίσης, στην ευρύτερη περιοχή του νομού Αττικής. Ως εκ τούτου, εξετάζονται οι βασικοί ψυχολογικοί παράγοντες που κατευθύνουν τις αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών, δηλαδή τα κίνητρα, οι αντιλήψεις, η μάθηση και οι πεποιθήσεις και πώς αυτοί αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Συνοπτικά, το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μία όσο το δυνατόν πληρέστερη θεωρητική προσέγγιση της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή, όπου προσδιορίζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά. Ακόμη, περιγράφεται η σύνδεση της ψυχολογίας με την καταναλωτική συμπεριφορά, καθώς και ο ρόλος του διαδραματίζει το Μάρκετινγκ αλλά και η Ψυχολογία του Καταναλωτή, ενώ παράλληλα σκιαγραφείται το καταναλωτικό προφίλ του Έλληνα καταναλωτή σε Εθνικό επίπεδο, σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης, βάσει των καταναλωτικών του δαπανών. Στο δεύτερο κεφάλαιο, πραγματοποιείται μία αναλυτική επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σε θέματα που άπτονται του ερευνητικού αντικειμένου της παρούσας μελέτης, δηλαδή στους ψυχολογικούς παράγοντες που επιδρούν στην καταναλωτική συμπεριφορά των ατόμων. Τέλος, τα κεφάλαια 3 και 4 είναι αφιερωμένα στην εμπειρική ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, ενώ το 5ο κεφάλαιο εκθέτει τους περιορισμούς της έρευνας και δίνει εναύσματα για περαιτέρω έρευνα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κοινωνική ψυχολογία
Ψυχολογία
Μάρκετινγκ
Καταναλωτές - Κοινωνικές απόψεις
Καταναλωτική συμπεριφορά
Κοινωνικό μάρκετινγκ


2014-10-08


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.