Αποϋλοποίηση των συναλλαγών: Μια βιώσιμη επιλογή για τις εμπορικές επιχειρήσεις,το χρηματο-πιστωτικό σύστημα και την εθνική οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑποϋλοποίηση των συναλλαγών: Μια βιώσιμη επιλογή για τις εμπορικές επιχειρήσεις,το χρηματο-πιστωτικό σύστημα και την εθνική οικονομία

Βαλαβάνης, Ασημάκης

Στη παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια καταγραφής των προσδιοριστικών παραγόντων επιλογής εναλλακτικού, έναντι των μετρητών, μέσου πληρωμής από πλευράς καταναλωτών, στην εκτίμηση την οποία αυτοί τρέφουν απέναντι στα ηλεκτρονικά μέσα, στον εντοπισμό των περιοχών στις οποίες, η επιλογή εναλλακτικών μέσων πληρωμών θα ήταν δυνατό να επεκταθεί επ΄ ωφελεία τόσο των καταναλωτών και των εμπορικών επιχειρήσεων μέσω της μείωσης του κόστους διαχείρισης των μετρητών αλλά και του κράτους με την συμπίεση της παραοικονομικής δραστηριότητας στον B2C (business to customer) τομέα της οικονομίας. Από την εμπειρική ανάλυση καταγράφεται η σημασία των προγραμμάτων επιβράβευσης των συναλλαγών, τα οποία προσφέρουν οι εκδότες καρτών (τράπεζες) για την επιλογή των καρτών ως μέσου πληρωμής, η υψηλότερη διείσδυση των αποϋλοποιημένων μέσων στις μεσαίες ηλικιακές ομάδες σε σχέση με τις νεαρότερες ηλικίες και τις μεγαλύτερες, η αξία της εξοικονόμησης χρόνου ως προς την επιλογή των ηλεκτρονικών μέσων, η επίδραση του μορφωτικού και εισοδηματικού επιπέδου στην επιλογή κάποιων αποϋλοποιημένων μέσων πληρωμών, η μη παράλληλη χρήση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών για τη πραγματοποίηση αγορών και το διαφορετικό προφίλ των χρηστών των δύο μέσων. Επιπρόσθετα καταγράφονται περιοχές με περιορισμένη διείσδυση των εναλλακτικών μέσων και κυρίως της αποδοχής καρτών, χρεωστικών ή και πιστωτικών. Στις περιοχές αυτές ενδιαφέρει τους καταναλωτές να είναι δυνατές οι πληρωμές με χρήση εναλλακτικών, αποϋλοποιημένενων μέσων. Εφόσον οι πληρωμές πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά, αποϋλοποιημένα μέσα το ποσοστό απόδοσης αποδείξεων στους καταναλωτές – δίχως αυτοί να τις ζητήσουν είναι ιδιαιτέρως μεγαλύτερο συγκρινόμενο με αυτό των πληρωμών με μετρητά.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

πιστωτική κάρτα
Πιστωτικές κάρτες - Ελλάδα
Επιχειρήσεις - Οικονομία - Ελλάδα
εμπόριο
Άυλη πληρωμή
Ηλεκτρονικό εμπόριο - Ελλάδα
κάρτα συναλλαγών
ηλεκτρονικό εμπόριο


2014-10-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.