Οι αντιλήψεις των εφήβων για τις σχέσεις τους με τους γονείς και ο ρόλος τους στην ικανότητα προσαρμογής στο κοινωνικό περιβάλλον

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Οι αντιλήψεις των εφήβων για τις σχέσεις τους με τους γονείς και ο ρόλος τους στην ικανότητα προσαρμογής στο κοινωνικό περιβάλλον

Μάγγα, Σπυριδούλα

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις αναδρομικές αντιλήψεις των εφήβων για τις σχέσεις τους με τους γονείς τους καθώς και το ρόλο των αντιλήψεων αυτών στην ικανότητα προσαρμογής των εφήβων στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 136 μαθητές Α΄ και Β΄ λυκείου (μέσος όροςηλικίας = 15,56 έτη, τ.α. = 0,69) από ένα δημόσιο Λύκειο της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν (α) το Ερωτηματολόγιο Γονεϊκής Τυπολογίας «Parenting Styles and Dimensions Questionnaire-PSQD» (Antonopoulou, Alexopoulos & Maridaki-Kassotaki, 2012, Robinson, Mandleco, Olsen & Hart, 1995), (β) η κλίμακα αξιολόγησης της αυτοεκτίμησης του Rosenberg (Rosenberg Self-Esteem Scale, Rosenberg, 1965) και (γ) το Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση της συμπεριφοράς-ΣΑΕΒΑ (Achenbach System of Empirically Based Assessment) (Achenbach, 1991, Roussos et al., 2001). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι αντιλήψεις των μαθητών για την μητέρα και για τον πατέρα τους επιδρούν σημαντικά στην εμφάνιση προβλημάτων συμπεριφοράς. Όσο περισσότερο οι έφηβοι αντιλαμβάνονται τους γονείς τους ως υποστηρικτικούς τόσο η εκδήλωση προβλημάτων συμπεριφοράς περιορίζεται. Το αντίθετο φαίνεται να συμβαίνει με την επίδραση των αντιλήψεων των μαθητών για τους αυταρχικούς γονείς.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γονείς και έφηβοι
Οικογένεια - Ψυχολογικές απόψεις
Αυτοεκτίμηση στην εφηβεία
Κοινωνική προσαρμογή στην εφηβεία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)