Οι αντιλήψεις των εφήβων για τις σχέσεις τους με τους γονείς και ο ρόλος τους στην ικανότητα προσαρμογής στο κοινωνικό περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Οι αντιλήψεις των εφήβων για τις σχέσεις τους με τους γονείς και ο ρόλος τους στην ικανότητα προσαρμογής στο κοινωνικό περιβάλλον

Μάγγα, Σπυριδούλα

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις αναδρομικές αντιλήψεις των εφήβων για τις σχέσεις τους με τους γονείς τους καθώς και το ρόλο των αντιλήψεων αυτών στην ικανότητα προσαρμογής των εφήβων στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 136 μαθητές Α΄ και Β΄ λυκείου (μέσος όροςηλικίας = 15,56 έτη, τ.α. = 0,69) από ένα δημόσιο Λύκειο της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν (α) το Ερωτηματολόγιο Γονεϊκής Τυπολογίας «Parenting Styles and Dimensions Questionnaire-PSQD» (Antonopoulou, Alexopoulos & Maridaki-Kassotaki, 2012, Robinson, Mandleco, Olsen & Hart, 1995), (β) η κλίμακα αξιολόγησης της αυτοεκτίμησης του Rosenberg (Rosenberg Self-Esteem Scale, Rosenberg, 1965) και (γ) το Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση της συμπεριφοράς-ΣΑΕΒΑ (Achenbach System of Empirically Based Assessment) (Achenbach, 1991, Roussos et al., 2001). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι αντιλήψεις των μαθητών για την μητέρα και για τον πατέρα τους επιδρούν σημαντικά στην εμφάνιση προβλημάτων συμπεριφοράς. Όσο περισσότερο οι έφηβοι αντιλαμβάνονται τους γονείς τους ως υποστηρικτικούς τόσο η εκδήλωση προβλημάτων συμπεριφοράς περιορίζεται. Το αντίθετο φαίνεται να συμβαίνει με την επίδραση των αντιλήψεων των μαθητών για τους αυταρχικούς γονείς.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γονείς και έφηβοι
Οικογένεια - Ψυχολογικές απόψεις
Αυτοεκτίμηση στην εφηβεία
Κοινωνική προσαρμογή στην εφηβεία


2014-07-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.