Οι οικογενειακές πολιτικές σε Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία: διαφοροποιήσεις, κόστος, αποτελεσματικότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)

Οι οικογενειακές πολιτικές σε Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία: διαφοροποιήσεις, κόστος, αποτελεσματικότητα

Βέτσικας, Προκόπιος

Η εργασία αυτή αφορά στη καταγραφή και αξιολόγηση των οικογενειακών πολιτικών κατά το έτος 2004, στην Ελλάδα τη Γαλλία και τη Γερμανία. Η εργασία είναι χωρισμένη σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η εξέλιξη της γονιμότητας από το 1960 έως το 2000 στις τρεις χώρες, με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών γονιμότητας. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται και αξιολογούνται οι οικογενειακές πολιτικές του έτους 2004. Οι οικογενειακές πολιτικές είναι χωρισμένες σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το είδος τους. Οι κατηγορίες αυτές είναι: γονικές παροχές, υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και οικογενειακά επιδόματα. Σε κάθε μία κατηγορία αναφέρεται το κόστος με το οποίο επιβαρύνεται ο εκάστοτε κρατικός προϋπολογισμός. Επίσης παρατίθεται μια συγκριτική μελέτη των πολιτικών στις χώρες που μελετώνται ώστε να εντοπιστούν πιθανοί κοινοί άξονες ή διαφοροποιημένες προτεραιότητες. Βάση αυτής της σύγκρισης προτείνονται ορισμένες πολιτικές για την Ελλάδα οι οποίες εφαρμόζονται με επιτυχία στις άλλες δύο χώρες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Family - Political aspects - Greece
Family - Political aspects - France
Οικογένεια - Πολιτικές απόψεις - Γερμανία
Οικογένεια - Πολιτικές απόψεις - Ελλάδα
Family - Political aspects - Germany
Οικογένεια - Πολιτικές απόψεις - Γαλλία


2007-10-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.