Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση και την Ένταξη των Παιδιών των Μεταναστών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση και την Ένταξη των Παιδιών των Μεταναστών

Βιτωράκη, Αναστασία

Το πολυπολιτισμικό τοπίο που έχει διαμορφωθεί τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο όσο και στη σύγχρονη Ελλάδα, ως λογική απόρροια της έντονης γεωγραφικής κινητικότητας, αναπαράγεται και στον τομέα της εκπαίδευσης.Η επιτακτική ανάγκη για την ένταξη των παιδιών των μεταναστών οδήγησε στη διαμόρφωση μιας σειράς θεσμικών μέτρων και εκπαιδευτικών πολιτικών. Τα σχολεία καλούνται να μετατραπούν σε «γέφυρες» ένταξης. Η παρούσα εργασία διερευνά τον ρόλο της εκπαίδευσης για την ένταξη των παιδιών των μεταναστών, περιγράφει τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα και εξετάζει τη σχέση τους με τη διαπολιτισμικότητα.Στην εργασία διαπιστώνεται ο αφομοιωτικός κατά κύριο λόγο χαρακτήρας της ελληνικής εκπαίδευσης αλλά και ότι οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο δεν έχουν τις ίδιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες με τους γηγενείς συμμαθητές τους, στοιχείο που αποδεικνύεται από τα υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής.Η εργασία ολοκληρώνεται με τις απόψεις και τις προτάσεις για το παραπάνω ζήτημα των ειδικών από το χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ένταξη
Ευρωπαϊκές Πολιτικές
Παιδιά Μεταναστών
Εκπαίδευση
Διαπολιτισμικότητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-04-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)