Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση και την Ένταξη των Παιδιών των Μεταναστών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση και την Ένταξη των Παιδιών των Μεταναστών

Βιτωράκη, Αναστασία

Το πολυπολιτισμικό τοπίο που έχει διαμορφωθεί τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο όσο και στη σύγχρονη Ελλάδα, ως λογική απόρροια της έντονης γεωγραφικής κινητικότητας, αναπαράγεται και στον τομέα της εκπαίδευσης.Η επιτακτική ανάγκη για την ένταξη των παιδιών των μεταναστών οδήγησε στη διαμόρφωση μιας σειράς θεσμικών μέτρων και εκπαιδευτικών πολιτικών. Τα σχολεία καλούνται να μετατραπούν σε «γέφυρες» ένταξης. Η παρούσα εργασία διερευνά τον ρόλο της εκπαίδευσης για την ένταξη των παιδιών των μεταναστών, περιγράφει τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα και εξετάζει τη σχέση τους με τη διαπολιτισμικότητα.Στην εργασία διαπιστώνεται ο αφομοιωτικός κατά κύριο λόγο χαρακτήρας της ελληνικής εκπαίδευσης αλλά και ότι οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο δεν έχουν τις ίδιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες με τους γηγενείς συμμαθητές τους, στοιχείο που αποδεικνύεται από τα υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής.Η εργασία ολοκληρώνεται με τις απόψεις και τις προτάσεις για το παραπάνω ζήτημα των ειδικών από το χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ένταξη
Ευρωπαϊκές Πολιτικές
Παιδιά Μεταναστών
Εκπαίδευση
Διαπολιτισμικότητα


2015-04-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.