Χαρτογράφηση θορύβου με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών - Περίπτωση μελέτης Δ. Καλλιθέας, Αττική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Χαρτογράφηση θορύβου με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών - Περίπτωση μελέτης Δ. Καλλιθέας, Αττική

Καρκαλέτσου, Αγορή Ε.

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ποσοτικοποίηση της χρονικής και χωρικής δυναμικής της ηχορύπανσης που προκαλείται από την οδική κυκλοφορία στον δήμο Καλλιθέας στην Αττική. Η οδική κυκλοφορία είναι κύρια πηγή θορύβου σε μία αστική περιοχή και επίσης μόνιμη. Για την ανάλυση της επίδρασης του θορύβου στον πληθυσμό και για τον έλεγχο της κατανομής του θορύβου στον χώρο και τον χρόνο η χαρτογράφηση του θορύβου είναι απαραίτητη. Για τον σκοπό αυτό κατασκευάστηκαν χάρτες θορύβου σε ένα περιβάλλον GIS χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα και τεχνικές παρεμβολής. Με τον τρόπο αυτό παράγονται αξιόπιστοι χάρτες θορύβου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα τελικά αποτελέσματα συσχετίστηκαν με την χρήση γης της περιοχής μελέτης όπως επίσης βρέθηκε η σχέση μεταξύ του επιπέδου του θορύβου και της απόστασης από το κύριο οδικό δίκτυο. Γενικά, η εργασία αυτή παρουσιάζει έναν τρόπο χαρτογράφησης του θορύβου των δρόμων, από την αρχή (συλλογή δεδομένων) έως το τέλος (οπτική αναπαράσταση του ήχου). Οι χάρτες θορύβου είναι απαραίτητοι προκειμένου να πληροφορούνται οι τοπικές αρχές και οι πολίτες και να λαμβάνονται αποφάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

χωρική παρεμβολή
kriging
Ηχορύπανση
ΓΣΠ
αντίστροφη σταθμισμένη απόσταση


2014-10-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.