Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία

Γράμψα, Ηλιάνα

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη (ΣΝ) απασχολεί την επιστημονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Η ΣΝ είναι η ικανότητα του ατόμου να κατανοεί τόσο τα δικά του συναισθήματα όσο και των άλλων και με βάση αυτά να πράττει (Salovey et. al., 1990). Τα κίνητρα ωθούν το άτομο ώστε να αναπτύξει την κατάλληλη συμπεριφορά και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του (Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2011). Αυτεπάρκεια είναι η ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίζει προβλήματα στηριζόμενο σε πληροφορίες και δυνατότητες (Bandura, 1991). Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετασθεί η Συναισθηματική Νοημοσύνη (ΣΝ) ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, τα κίνητρα μάθησης, η αυτεπάρκεια και η αποδοχή από τους συμμαθητές σε ένα δείγμα εφήβων. Επιπλέον, να εξετασθεί η σχέση μεταξύ των παραπάνω παραγόντων. Στην έρευνα συμμετείχαν 149 μαθητές γυμνασίων της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι μαθητές συμπλήρωσαν (α) το ερωτηματολόγιο που αξιολογεί τη Συναισθηματική Νοημοσύνη (ΣΝ) ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Child Short Form, TEIQue-CF, (Mavroveli et al., 2008), (β) την ελληνική εκδοχή του ερωτηματολόγιο που αξιολογεί τα κίνητρα σχολικής μάθησης (The Academic Motivation Self-Rating Inventory) (Entwistle, 1968, Κακαβούλης, 1984), (γ) την ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου αυτεπάρκειας για παιδιά (Self-Efficacy Questionnaire for Children, SEQ-C) (Ηλιοπούλου & Αντωνοπούλου, 2012, Muris, 2001). Παράλληλα, οι μαθητές συμπλήρωσαν την κλίμακα θετικών και αρνητικών κατονομασιών Μάντεψε Ποιος; (Guess Who?) που αξιολογεί τη σχέση των παιδιών με την ομάδα συνομηλίκων τους, (Coie & Dodge, 1988; Coie, Dodge, & Coppotelli, 1982). Η ΣΝ διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και επομένως, πρέπει να ενισχύεται και να καλλιεργείται στο σχολικό περιβάλλον.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διαπροσωπικές σχέσεις στη μαθησιακή διαδικασία
Κίνητρα μάθησης
Αυτεπάρκεια
Μαθησιακή διαδικασία
Συναισθηματική νοημοσύνη


2014-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.