Εκτίμηση επικινδυνότητας παράκτιας περιοχής Αγίου Κωνσταντίνου-Αρκίτσας (Ν. Φθιώτιδας) στους παράκτιους κινδύνους

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Εκτίμηση επικινδυνότητας παράκτιας περιοχής Αγίου Κωνσταντίνου-Αρκίτσας (Ν. Φθιώτιδας) στους παράκτιους κινδύνους

Μποβέρος, Αθανάσιος-Παναγιώτης Χρήστος

Τα τελευταία χρόνια ο πλανήτης μας υπόκειται σε κλιματική αλλαγή, η οποία οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Ένα εμφανές έμμεσο αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η οποία επηρεάζει κυρίως τις παράκτιες περιοχές με ήπιο ανάγλυφο. Γι’ αυτό λοιπόν, κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη καταστροφών στις παράκτιες περιοχές της Ελλάδας, από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας, είναι η εκτίμηση της επικινδυνότητας στους παράκτιους κινδύνους της περιοχής Άγιος Κωνσταντίνος-Αρκίτσα, στο νομό Φθιώτιδας. Για το λόγο αυτό υπολογίστηκε ο δείκτης παράκτιας επικινδυνότητας (Coastal Vulnerability Index-CVI). Για τον υπολογισμό του CVI χρειάστηκε να εκτιμηθούν οι παρακάτω παράγοντες, για την παράκτια ζώνη της περιοχής μελέτης:1. η παράκτια γεωμορφολογία της περιοχής,2. η παράκτια κλίση,3. η διαχρονική διάβρωση/προέλαση της ακτογραμμής,4. η σχετική άνοδος της θαλάσσιας στάθμης,5. το μέσο παλιρροιακό εύρος και 6. το μέσο σημαντικό ύψος κύματος.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Άγιος Κωνσταντίνος, Αρκίτσα, Δείκτης Παράκτιας Επικινδυνότητας (ΔΠΕ), Παράκτιοι κίνδυνοι, Συστήματα Γεωγραφικά Πληροφοριών (ΣΓΠ), Θαλάσσια στάθμη
Γεωμορφολογία - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)