Εκτίμηση επικινδυνότητας παράκτιας περιοχής Αγίου Κωνσταντίνου-Αρκίτσας (Ν. Φθιώτιδας) στους παράκτιους κινδύνους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Εκτίμηση επικινδυνότητας παράκτιας περιοχής Αγίου Κωνσταντίνου-Αρκίτσας (Ν. Φθιώτιδας) στους παράκτιους κινδύνους

Μποβέρος, Αθανάσιος-Παναγιώτης Χρήστος

Τα τελευταία χρόνια ο πλανήτης μας υπόκειται σε κλιματική αλλαγή, η οποία οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Ένα εμφανές έμμεσο αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η οποία επηρεάζει κυρίως τις παράκτιες περιοχές με ήπιο ανάγλυφο. Γι’ αυτό λοιπόν, κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη καταστροφών στις παράκτιες περιοχές της Ελλάδας, από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας, είναι η εκτίμηση της επικινδυνότητας στους παράκτιους κινδύνους της περιοχής Άγιος Κωνσταντίνος-Αρκίτσα, στο νομό Φθιώτιδας. Για το λόγο αυτό υπολογίστηκε ο δείκτης παράκτιας επικινδυνότητας (Coastal Vulnerability Index-CVI). Για τον υπολογισμό του CVI χρειάστηκε να εκτιμηθούν οι παρακάτω παράγοντες, για την παράκτια ζώνη της περιοχής μελέτης:1. η παράκτια γεωμορφολογία της περιοχής,2. η παράκτια κλίση,3. η διαχρονική διάβρωση/προέλαση της ακτογραμμής,4. η σχετική άνοδος της θαλάσσιας στάθμης,5. το μέσο παλιρροιακό εύρος και 6. το μέσο σημαντικό ύψος κύματος.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Άγιος Κωνσταντίνος, Αρκίτσα, Δείκτης Παράκτιας Επικινδυνότητας (ΔΠΕ), Παράκτιοι κίνδυνοι, Συστήματα Γεωγραφικά Πληροφοριών (ΣΓΠ), Θαλάσσια στάθμη
Γεωμορφολογία - Ελλάδα


2014-07-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.