Καλλιέργεια της δημιουργικότητας στο δημοτικό σχολείο: μια μελέτη περίπτωσης στη Γ’ δημοτικού

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Καλλιέργεια της δημιουργικότητας στο δημοτικό σχολείο: μια μελέτη περίπτωσης στη Γ’ δημοτικού

Μίγκα, Αναστασία

Ο σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα πεντάμηνης παρέμβασης με δημιουργικές δραστηριότητες Γλώσσας και Ιστορίας στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας μαθητών Γ’ δημοτικού. Σε δείγμα 90 μαθητών - 49 μαθητές Πειραματικής Ομάδας και 41 μαθητές Ομάδας Ελέγχου - χορηγήθηκε το τεστ αξιολόγησης της δυνατότητας για δημιουργικότητα (EPOC) των Lubart, Besançon, & Barbot (2011) πριν και μετά την παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε στους μαθητές της Πειραματικής Ομάδας. Οι αναλύσεις ανέδειξαν τη στατιστικά σημαντική βελτίωση των επιπέδων της δημιουργικότητας των μαθητών της Πειραματικής Ομάδας μετά την παρέμβαση, ως προς τον γραφικό τομέα, σε αντίθεση με τους μαθητές της Ομάδας Ελέγχου, καθώς και τη μη αναμενόμενη πτώση των επιδόσεών τους στις λεκτικές δραστηριότητες του τεστ, με τους μαθητές της Ομάδας Ελέγχου, αντιθέτως, να παρουσιάζουν μικρή βελτίωση. Τα ευρήματα παρουσιάζονται αναλυτικά και ερμηνεύονται. Παρουσιάζονται, επίσης, οι περιορισμοί της έρευνας, καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Δημιουργικότητα
αποκλίνουσα σκέψη
συγκλίνουσα σκέψη
δημιουργικότητα
Εκπαίδευση - Μεθοδολογία
δημιουργικές δραστηριότητες
Δημοτικά σχολεία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-12-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)