Δειγματοληπτική έρευνα για τη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Ζακύνθου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Δειγματοληπτική έρευνα για τη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Ζακύνθου

Σταμίρη, Μαρία

Η διαχείριση των Αστικών Στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα για πολλές ανεπτυγμένες κοινωνίες. Καθώς αυξάνεται ο πληθυσμός και ανεβαίνει το βιοτικό επίπεδο παρατηρείται τάση αύξησης της παραγωγής απορριμμάτων και ταυτόχρονα μείωση των διαθέσιμων κοινόχρηστων περιοχών. Ο συνδυασμός αυτός, μαζί με τη μεταβολή της σύστασης των στερεών αποβλήτων, οδηγεί στη διερεύνηση λύσεων με μακροπρόθεσμη προοπτική για τη διαχείρισή τους.Το πρόβλημα αυτό επιδεινώνεται στην περίπτωση των μικρών νησιών. Οι κύριοι λόγοι είναι οι περιορισμένοι εδαφικοί χώροι, οι μεγάλες εποχιακές διακυμάνσεις του όγκου των αποβλήτων λόγω τουρισμού αλλά και το υψηλό ενεργειακό κόστος. Λόγω των πολύπλοκων κοινωνικών και πολιτικών δυναμικών που απορρέουν από τις στενά συνδεδεμένες κοινωνίες, απαιτείται προσεκτική μελέτη αλλά υπάρχον και ευκαιρίες για εφαρμογή εναλλακτικών τεχνολογιών που ταιριάζουν στις ειδικές αυτές συνθήκες.Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται να αποδοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δ. Ζακύνθου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε χρονικά σε μια μεταβατική περίοδο έντονων κοινωνικών αναταράξεων για την παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ στο Σκοπό και εύρεσης εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης (Κινητή Μονάδα Διαχείρισης, ΚΜΔ).Η εμπειρική ανάλυση βασίστηκε στη χρήση δεδομένων που προήλθαν από δειγματοληπτική έρευνα σε δείγμα 129 κατοίκων, μέσω ερωτηματολογίων. Σε αυτήν διερευνώνται οι απόψεις των κατοίκων για το τρέχον σύστημα διαχείρισης αλλά και για το σύστημα διαχείρισης που αναμένεται να υιοθετηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια πραγματοποιείται επεξεργασία των αποτελεσμάτων ανά φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο και επίπεδο περιβαλλοντικής ενημέρωσης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Αστικά στερεά απόβλητα
νησιωτική περιοχή
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Περιβάλλον - Διαχείριση
Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)
σύστημα διαχείρισης
κοινωνική έρευνα
δειγματοληπτική έρευνα
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση - Ελλάδα
Περιβάλλον - Προστασία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)