Δειγματοληπτική έρευνα για τη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Ζακύνθου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δειγματοληπτική έρευνα για τη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Ζακύνθου

Σταμίρη, Μαρία

Η διαχείριση των Αστικών Στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα για πολλές ανεπτυγμένες κοινωνίες. Καθώς αυξάνεται ο πληθυσμός και ανεβαίνει το βιοτικό επίπεδο παρατηρείται τάση αύξησης της παραγωγής απορριμμάτων και ταυτόχρονα μείωση των διαθέσιμων κοινόχρηστων περιοχών. Ο συνδυασμός αυτός, μαζί με τη μεταβολή της σύστασης των στερεών αποβλήτων, οδηγεί στη διερεύνηση λύσεων με μακροπρόθεσμη προοπτική για τη διαχείρισή τους.Το πρόβλημα αυτό επιδεινώνεται στην περίπτωση των μικρών νησιών. Οι κύριοι λόγοι είναι οι περιορισμένοι εδαφικοί χώροι, οι μεγάλες εποχιακές διακυμάνσεις του όγκου των αποβλήτων λόγω τουρισμού αλλά και το υψηλό ενεργειακό κόστος. Λόγω των πολύπλοκων κοινωνικών και πολιτικών δυναμικών που απορρέουν από τις στενά συνδεδεμένες κοινωνίες, απαιτείται προσεκτική μελέτη αλλά υπάρχον και ευκαιρίες για εφαρμογή εναλλακτικών τεχνολογιών που ταιριάζουν στις ειδικές αυτές συνθήκες.Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται να αποδοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δ. Ζακύνθου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε χρονικά σε μια μεταβατική περίοδο έντονων κοινωνικών αναταράξεων για την παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ στο Σκοπό και εύρεσης εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης (Κινητή Μονάδα Διαχείρισης, ΚΜΔ).Η εμπειρική ανάλυση βασίστηκε στη χρήση δεδομένων που προήλθαν από δειγματοληπτική έρευνα σε δείγμα 129 κατοίκων, μέσω ερωτηματολογίων. Σε αυτήν διερευνώνται οι απόψεις των κατοίκων για το τρέχον σύστημα διαχείρισης αλλά και για το σύστημα διαχείρισης που αναμένεται να υιοθετηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια πραγματοποιείται επεξεργασία των αποτελεσμάτων ανά φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο και επίπεδο περιβαλλοντικής ενημέρωσης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Αστικά στερεά απόβλητα
νησιωτική περιοχή
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Περιβάλλον - Διαχείριση
Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)
σύστημα διαχείρισης
κοινωνική έρευνα
δειγματοληπτική έρευνα
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση - Ελλάδα
Περιβάλλον - Προστασία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.