Περιβαλλοντικές επιπτώσεις διυλιστηρίων: μελέτη περίπτωσης: MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ, Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις διυλιστηρίων: μελέτη περίπτωσης: MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ, Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.

Ζηλεμένου, Αθανασία

Στην εργασία ανέλυσα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν τα διυλιστήρια όσο αναφορά τα αέρια απόβλητα, τα υγρά, τα στερεά καθώς και την όχληση. Στην αρχή υπάρχει μια αναφορά γενικά των διυλιστηρίων σχετικά με τις λειτουργίες παραγωγής, τα καύσιμα που παράγει, ιστορικά στοιχεία της εταιρείας. Έπειτα αναφέρω στοιχεία που μολύνουν το περιβάλλον αναλυτικά. Στα αέρια ποιά είναι αυτά που ελέγχει καθημερινά το διυλιστήριο σύμφωνα με τις οριακές τιμές που δίνει το Υπουργείο, τα στερεά και τα υγρά καθώς και οι μετρήσεις που γίνονται για να μην υπερβαίνων τα όρια του θορύβου που επιτρέπονται στην περιοχή. Στη συνέχεια αναλύω τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές καθώς και τη διαχείριση των αποβλήτων αναλυτικά. Τέλος αναφέρω την κατανάλωση ενέργειας και κατανάλωση νερού και τα συμπεράσματα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

αέρια
Απόβλητα
διυλιστήρια
υγρά
στερεά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-12-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)