Περιβαλλοντικές επιπτώσεις διυλιστηρίων: μελέτη περίπτωσης: MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ, Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις διυλιστηρίων: μελέτη περίπτωσης: MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ, Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.

Ζηλεμένου, Αθανασία

Στην εργασία ανέλυσα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν τα διυλιστήρια όσο αναφορά τα αέρια απόβλητα, τα υγρά, τα στερεά καθώς και την όχληση. Στην αρχή υπάρχει μια αναφορά γενικά των διυλιστηρίων σχετικά με τις λειτουργίες παραγωγής, τα καύσιμα που παράγει, ιστορικά στοιχεία της εταιρείας. Έπειτα αναφέρω στοιχεία που μολύνουν το περιβάλλον αναλυτικά. Στα αέρια ποιά είναι αυτά που ελέγχει καθημερινά το διυλιστήριο σύμφωνα με τις οριακές τιμές που δίνει το Υπουργείο, τα στερεά και τα υγρά καθώς και οι μετρήσεις που γίνονται για να μην υπερβαίνων τα όρια του θορύβου που επιτρέπονται στην περιοχή. Στη συνέχεια αναλύω τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές καθώς και τη διαχείριση των αποβλήτων αναλυτικά. Τέλος αναφέρω την κατανάλωση ενέργειας και κατανάλωση νερού και τα συμπεράσματα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

αέρια
Απόβλητα
διυλιστήρια
υγρά
στερεά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-12-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.