Έλεγχος της προφορικής κατανόησης σε παιδιά με τυπική ανάπτυξη και νέους στο φάσμα του αυτισμού

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Έλεγχος της προφορικής κατανόησης σε παιδιά με τυπική ανάπτυξη και νέους στο φάσμα του αυτισμού

Ρωμανού, Όλγα

Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αναφορικής επικοινωνίας σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης δημοτικού σχολείου και σε ομάδα νέων με αυτισμό. Συγκρίθηκαν οι επιδόσεις των δύο ομάδων στις δοκιμασίες της αναφορικής επικοινωνίας και αξιολογήθηκε η συναισθηματική κατανόηση των νέων στο φάσμα και εξετάστηκε η πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στις δεξιότητες αναφορικής επικοινωνίας και της ικανότητας κατανόησης συναισθημάτων στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος. 498 μαθητές (μ.ο.9,26, τ.α. 1,84) και 20 νέοι (μ.ο.22,15, 5,85) ανταποκρίθηκα στα τεστ.Τα αποτελέσματα έδειξαν την αναπτυξιακή πορεία των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στα παιδιά με τυπική ανάπτυξη. Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις δεξιότητες αναφορικής επικοινωνίας μεταξύ των νέων με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού και των παιδιών με τυπική ανάπτυξη. Για την ομάδα με ΔΑΦ βρέθηκε συνάφεια ανάμεσα στις δεξιότητες ακρόασης και την ικανότητα συναισθηματικής κατανόησης καθώς και ανάμεσα στο συνολικό βαθμό της επικοινωνίας και την ικανότητα κατανόησης συναισθημάτων που σχετίζονται με κάποιο εξωτερικό αίτιο.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Αναφορική επικοινωνία, παιδιά τυπικής ανάπτυξης, διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), κατανόηση συναισθημάτων.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)