Έλεγχος της προφορικής κατανόησης σε παιδιά με τυπική ανάπτυξη και νέους στο φάσμα του αυτισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Έλεγχος της προφορικής κατανόησης σε παιδιά με τυπική ανάπτυξη και νέους στο φάσμα του αυτισμού

Ρωμανού, Όλγα

Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αναφορικής επικοινωνίας σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης δημοτικού σχολείου και σε ομάδα νέων με αυτισμό. Συγκρίθηκαν οι επιδόσεις των δύο ομάδων στις δοκιμασίες της αναφορικής επικοινωνίας και αξιολογήθηκε η συναισθηματική κατανόηση των νέων στο φάσμα και εξετάστηκε η πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στις δεξιότητες αναφορικής επικοινωνίας και της ικανότητας κατανόησης συναισθημάτων στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος. 498 μαθητές (μ.ο.9,26, τ.α. 1,84) και 20 νέοι (μ.ο.22,15, 5,85) ανταποκρίθηκα στα τεστ.Τα αποτελέσματα έδειξαν την αναπτυξιακή πορεία των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στα παιδιά με τυπική ανάπτυξη. Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις δεξιότητες αναφορικής επικοινωνίας μεταξύ των νέων με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού και των παιδιών με τυπική ανάπτυξη. Για την ομάδα με ΔΑΦ βρέθηκε συνάφεια ανάμεσα στις δεξιότητες ακρόασης και την ικανότητα συναισθηματικής κατανόησης καθώς και ανάμεσα στο συνολικό βαθμό της επικοινωνίας και την ικανότητα κατανόησης συναισθημάτων που σχετίζονται με κάποιο εξωτερικό αίτιο.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Αναφορική επικοινωνία, παιδιά τυπικής ανάπτυξης, διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), κατανόηση συναισθημάτων.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.