Ζωνοποίηση επιδεκτικότητας σε εκδήλωση κατολίσθησης στον Νομό Αρκαδίας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ζωνοποίηση επιδεκτικότητας σε εκδήλωση κατολίσθησης στον Νομό Αρκαδίας

Γιάνναρης, Ιωάννης

Στόχος της παρούσας Διπλωματικης εργασίας είναι η δημιουργία ενός θεματικού χάρτη κατολισθητικής επιδεκτικότητας σε υπολεκάνες του Νομού Αρκαδίας από την συσχέτιση ενός αριθμού θεματικών χαρτών παραγόντων που επηρεάζουν το φαινόμενο της κατολίσθησης. Η όλη διαδικασία βασίζεται στην ταξινόμηση των παραγόντων σε κατηγορίες και τον υπολογισμό της πυκνότητας εμφάνισης κατολίσθησης για κάθε μία από τις κατηγορίες των παραγόντων. Για κάθε μια κατηγορία των παραγόντων υπολογίζεται μια τιμή συντελεστή βαρύτητας (δείκτης επιδεκτικότητας σε κατολίσθηση LSI) που ορίζεται ως ο φυσικός λογάριθμος του λόγου πυκνότητας κατολισθήσεων στην κατηγορία προς τη πυκνότητα κατολισθήσεων σε όλο τον χάρτη. Οι τιμές του δείκτη είναι αρνητικές όταν η πυκνότητα των κατολισθήσεων είναι μικρότερη από τη μέση και θετικές όταν είναι μεγαλύτερη.Οι κύριοι παράγοντες που προκαλούν κατολισθήσεις είναι ως γνωστόν οι κλίσεις του πρανούς, τα φαινόμενα διάβρωσης, οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις (π.χ. η κατασκευή οδικού δικτύου), τα γεωλογικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των σχηματισμών, τα φυσικά φαινόμενα, όπως οι σεισμοί κ.λπ. Επιλέχθηκαν οκτώ (8) παράγοντες-μεταβλητές και διερευνήθηκαν τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της κάθε μεταβλητής με την προβολή της σε raster μορφή. Στη συνέχεια, έγινε η στάθμιση του κινδύνου κατολίσθησης για κάθε μία μεταβλητή, χρησιμοποιώντας τη συχνότητα εμφάνισης σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες περιπτώσεις και την έκταση που καταλαμβάνει σε κάθε κατηγορία της μεταβλητής. Με την πρόσθεση των θεματικών επιπέδων των παραγόντων δημιουργείται ο τελικός χάρτης επιδεκτικότητας σε κατολίσθηση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

LSI
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
κατολισθήσεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)