Διαταραχές λήψης τροφής & ψυχική υγεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)

Διαταραχές λήψης τροφής & ψυχική υγεία

Βλαχάκη, Ευαγγελία Χρυσάνθη

Οι Διαταραχές Λήψης Τροφής (ΔΛΤ) μπορούν να χαρακτηριστούν ωςη επίμονα αυξημένη (βουλιμία) ή ελαττωμένη (ανορεξία) διάθεση για λήψητροφής. Η αιτία ή οι αιτίες είναι συνήθως άγνωστες, αν και οι πιο πολλοίθεωρούν ότι πρόκειται μάλλον περί ψυχικής ανωμαλίας. Ο σκοπός τηςθεραπείας είναι η αποκατάσταση του σωματικού βάρους και της όρεξης, ηεπανεγκατάσταση φυσιολογικής διατροφικής συμπεριφοράς και η επίλυσητων ψυχολογικών προβλημάτων των ασθενών.Για τους λόγους αυτούς, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ναδιερευνηθεί η σχέση των Διαταραχών Λήψης Τροφής με ψυχολογικούςπαράγοντες και κυρίως με την Συναισθηματική Νοημοσύνη (ΣΝ) και τοάγχος. Η συναισθηματική νοημοσύνη περιλαμβάνει αρκετές έννοιες όπως οαυτοσεβασμός, η ικανότητα αντιμετώπισης πραγματικών καταστάσεων, ηκοινωνική υπευθυνότητα, η ευτυχία, κ.ά. Στη συνέχεια αναζητείται η σχέσητων παραπάνω ψυχολογικών χαρακτηριστικών με την πρόσληψη μακρο- καιμικροθρεπτικών συστατικών, όπως πρόσληψη λιπαρών οξέων, διαιτητικώνινών, βιταμινών του συμπλέγματος Β κ.ά. Ταυτόχρονα σκοπός της έρευναςείναι η αξιολόγηση ανθρωπομετρικών μετρήσεων, επιπέδου φυσικήςδραστηριότητας και ενασχόλησης με δίαιτες αδυνατίσματος, ώστε ναδιαπιστωθούν σχέσεις, αν υφίστανται, μεταξύ των ατόμων που παρουσιάζουντάσεις για ΔΛΤ και υγιών ατόμων ή καλύτερα ατόμων που δεν παρουσιάζουναυτήν την τάση.Στην πρώτη ενότητα της πτυχιακής μελέτης γίνεται περιγραφή τωνβασικών εννοιών, δηλ. των ΔΛΤ και της ΣΝ. Στην δεύτερη ενότητα δίνεται οσκοπός της μελέτης. Στην τρίτη ενότητα περιγράφεται η μεθοδολογία τηςέρευνας και δίνονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν και τα εργαλεία πουχρησιμοποιήθηκαν. Στην τέταρτη ενότητα δίνονται τα αποτελέσματα καιστην πέμπτη ενότητα γίνεται σχολιασμός των ευρημάτων. Στην έκτη ενότηταδίνονται συνοπτικά τα συμπεράσματα και στην έβδομη ενότητα γίνονταιπροτάσεις για περαιτέρω έρευνα με αφορμή την παρούσα μελέτη.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διατροφικές διαταραχές
νευρογενής ανορεξία
ψυχική υγεία
νευρογενής βουλιμία


2004


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.