Παραδοσιακή οικοσκευή, οικοτεχνία και οικοβιώματα στο χωριό Κρανιά Ελασσόνας: συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη με βάση τον παραδοσιακό πολιτισμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)

Παραδοσιακή οικοσκευή, οικοτεχνία και οικοβιώματα στο χωριό Κρανιά Ελασσόνας: συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη με βάση τον παραδοσιακό πολιτισμό

Ζέρβα, Βασιλική

Η παρούσα εργασία, που εκπονήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος2001 – 2002, εντάσσεται στα πλαίσια της πτυχιακής μελέτης του προ-γράμματος σπουδών του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας.Το ενδιαφέρον μου για καθετί παραδοσιακό σε συνδυασμό με τηναγάπη για τον τόπο απ’ τον οποίο κατάγομαι, την Κρανιά Ελασσόνας, μεπαρότρυναν να προχωρήσω στην καταγραφή των στοιχείων εκείνων πουσυνθέτουν ένα κομμάτι του παραδοσιακού πολιτισμού του χωριού, πουείναι αυτό της οικοτεχνίας, της οικοσκευής και των οικοβιωμάτων.Για την πραγματοποίηση της καταγραφής πραγματοποιήθηκε πρω-τογενής έρευνα κατά την οποία ακολουθήθηκαν οι μέθοδοι της συνέντευ-ξης και της λήψης πρότυπου φωτογραφικού υλικού. Ακολούθησε η αναλυ-τική παρουσίαση των στοιχείων.Συγκεκριμένα η παρούσα εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια,που παρουσιάζουν, με τη σειρά που έχουν τοποθετηθεί, τα εξής θέματα: Κατοικία: Τύποι κατοικιών, μέθοδος ανοικοδόμησης. Οικοσκευή: Επίπλωση, Οικιακά σκεύη. Οικοτεχνία: Παραδοσιακές γυναικείες τέχνες. Οικοβιώματα: Γυναικείες, αντρικές ασχολίες, παιδικά παιχνίδια. Διατροφή: Τρόφιμα, ποτά, κατανάλωση τροφίμων και ποτών με βά-ση το χριστιανικό εορτολόγιο και τα γεγονότα του κύκλου της αν-θρώπινης ζωής.Η εργασία κλείνει με τα συμπεράσματα, όπου καταθέτονται και κάποιεςπροτάσεις, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη τουσυγκεκριμένου οικισμού.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

λαϊκή τέχνη
οικοτεχνία
οικοβιώματα
Οικοσκευή


2002


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.