Διατροφική αγωγή σε νοσήματα φθοράς στο σχολείο που προάγει την υγεία στον ευρωπαϊκό χώρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)

Διατροφική αγωγή σε νοσήματα φθοράς στο σχολείο που προάγει την υγεία στον ευρωπαϊκό χώρο

Πέτρου Βασιλειάδη, Ήβη

Η Αγωγή Υγείας στη χαραυγή της νέας χιλιετίας φαίνεται πως ατενίζει τομέλλον της με αισιοδοξία. Αρκετές εργασίες αναφέρονται στην Αγωγή Υγείας στοσχολείο. Καθεμιά από αυτές έχει να προσθέσει στον επιστημονικό χώρο τηςσχολικής Αγωγής Υγείας. Ταυτόχρονα, διεξάγονται όλο και περισσότεραπρογράμματα στο σχολείο σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο, στα πλαίσιατης προαγωγής και βελτίωσης της υγείας.Σκοπός της μελέτης ήταν να συγκεντρωθούν σε αδρές γραμμές – όσο αυτόείναι δυνατό – όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει με αντικείμενο την Αγωγή Υγείαςκαι ειδικότερα τη Διατροφική Αγωγή.Ειδικότερα οι επιμέρους στόχοι αφορούν: Την καταγραφή της συντονισμένης προσπάθειας όλων των φορέωνγια την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών των μαθητών τηςπρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τη διεπιστημονική προσέγγιση της Ιατρικής ώστε οι εκπαιδευόμενοινα αποκτήσουν δεξιότητες και στάσεις και η Προληπτική Ιατρική ναδιαδραματίζει το ρόλο της, που είναι η Προαγωγή της Υγείας, μετελικό στόχο την αύξηση του προσδόκιμου όρου ζωής.Διατροφική Αγωγή 7Επιπρόσθετα, να προσφερθεί ένα σωστό εφόδιο στα χέρια τουεκπαιδευτικού, του γονιού και κάθε ευαισθητοποιημένου ατόμου, ώστε να αρχίσειμέσα από την οικογένεια και το σχολείο μια προσπάθεια αλλαγής στάσης καισυμπεριφοράς των παιδιών απέναντι στις διατροφικές τους συνήθειες. Οισύγχρονες έρευνες στο χώρο της αγωγής και της -ψυχολογίας υποστηρίζουν τηνεδραίωση των στάσεων και των συνηθειών στη μικρή ηλικία και αυτό αποδεικνύειτην αναγκαιότητα μιας προσπάθειας, η οποία εκφράζεται μέσα από τα κεφάλαιαπου ακολουθούν.Η συγκεκριμένη μελέτη θα μπορούσε να χωριστεί σε τρία μέρη.Αναλυτικότερα, στο πρώτο μέρος δίδονται οι ορισμοί για την Αγωγή καιΠροαγωγή Υγείας. Τονίζεται ο ρόλος του σχολείου, της οικογένειας και ιδιαίτερατου εκπαιδευτικού. Δίνεται έμφαση στα σχολικά εγχειρίδια τα οποία πρέπει ναείναι χρηστικά αντικείμενα στα χέρια των εκπαιδευτικών.Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην προστατευτική δράση της Μεσογειακήςδιατροφής και γίνεται εκτενή αναφορά σε έρευνες που αποδεικνύουν τοσυσχετισμό της δίαιτας με την εμφάνιση του καρκίνου καθώς και άλλων χρόνιωννοσημάτων.Το τρίτο μέρος αναφέρεται στην αγωγή υγείας σε ομάδες και δίνεται έναπρόγραμμα διατροφικής αγωγής σχεδιασμένο με κατάλληλες δραστηριότητεςπροκειμένου να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού σε έναπρόγραμμα διατροφικής αγωγής.Η μελέτη ολοκληρώνεται με την παράθεση της ελληνικής και ξένηςβιβλιογραφίας, στην οποία γίνονται σχετικές παραπομπές στα κείμενα τωνκεφαλαίων που αναλύθηκαν παραπάνω. Τέλος, στα παραρτήματα παρουσιάζονταιορισμένα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν και ήταν σχετικά με το αντικείμενό μαςκαι αρκετά διαφωτιστικά ως προς εμάς.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διατροφή
αγωγή υγείας
διατροφική αγωγή
σχολείο


2003


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.