Γεωμορφολογική μελέτη και εκτίμηση ανθρώπινων επεμβάσεων τμήματος της παράκτιας ζώνης του Ν. Πιερίας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Γεωμορφολογική μελέτη και εκτίμηση ανθρώπινων επεμβάσεων τμήματος της παράκτιας ζώνης του Ν. Πιερίας

Τσανάκας, Κώστας

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιχειρήθηκε η γεωμορφολογική μελέτητης παράκτιας ζώνης μεταξύ των εκβολών του Μαυρονερίου και των Αλυκών του Ν.Πιερίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις φυσικές διεργασίες καθώς και στιςανθρώπινες επεμβάσεις που επιδρούν σε αυτές. Επιπλέον επιχειρήθηκε μια πρώτηποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των επιπτώσεων τόσο στο φυσικογεωγραφικό όσοκαι στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον από μια ενδεχόμενη μελλοντική άνοδο τηςθαλάσσιας στάθμης.Η συνδυασμένη εφαρμογή μεθόδων Τηλεπισκόπισης και ΣυστημάτωνΓεωγραφικών Πληροφοριών οδήγησε στον υπολογισμό των ρυθμών μετατόπισης(προέλαση-υποχώρηση) της ακτογραμμής από το 1969 έως το 2000, καθώς και στηνεκτίμηση της διαχρονικής εξέλιξης της δόμησης στον παράκτιο οικισμό της ΠαραλίαςΚατερίνης.Εκτός από την υπαίθρια αναγνώριση καταγραφή και αποτύπωση τωνπαράκτιων γεωμορφών, κατασκευάστηκαν τομές αιγιαλού και αναλύθηκανκοκκομετρικά δείγματα ιζήματος με σκοπό τη σκιαγράφηση του ιζηματολογικούκαθεστώτος κατά μήκος της ακτογραμμής.Κατά τη χρονική περίοδο παρατήρησης διαπιστώθηκε υποχώρηση σε όλο τομήκος της ακτογραμμής με εξαίρεση την περιοχή βόρεια των εκβολών τουΜαυρονερίου. Μεταξύ των ετών 1969 και 2000 υπερδιπλασιάστηκαν οι δομημένεςεκτάσεις στην παραλία της Κατερίνης.Οι αθροιστικές καμπύλες καθώς και οι στατιστικές παράμετροι πουυπολογίστηκαν κατά την κοκκομετρική ανάλυση των δειγμάτων, δεν έδειξεουσιαστική διαφοροποίηση στο παράκτιο υλικό.Η μεγάλη έκταση της χαμηλής παράκτιας ζώνης, σε συνδυασμό με την έντονησυγκέντρωση κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, την καθιστούνιδιαίτερα ευάλωτη στην μελλοντική άνοδο της θαλάσσιας στάθμης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

παράκτια ζώνη
Πιερία
ακτές
κλίμα
Γεωμορφολογία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)