Γεωμορφολογική μελέτη και εκτίμηση ανθρώπινων επεμβάσεων τμήματος της παράκτιας ζώνης του Ν. Πιερίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Γεωμορφολογική μελέτη και εκτίμηση ανθρώπινων επεμβάσεων τμήματος της παράκτιας ζώνης του Ν. Πιερίας

Τσανάκας, Κώστας

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιχειρήθηκε η γεωμορφολογική μελέτητης παράκτιας ζώνης μεταξύ των εκβολών του Μαυρονερίου και των Αλυκών του Ν.Πιερίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις φυσικές διεργασίες καθώς και στιςανθρώπινες επεμβάσεις που επιδρούν σε αυτές. Επιπλέον επιχειρήθηκε μια πρώτηποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των επιπτώσεων τόσο στο φυσικογεωγραφικό όσοκαι στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον από μια ενδεχόμενη μελλοντική άνοδο τηςθαλάσσιας στάθμης.Η συνδυασμένη εφαρμογή μεθόδων Τηλεπισκόπισης και ΣυστημάτωνΓεωγραφικών Πληροφοριών οδήγησε στον υπολογισμό των ρυθμών μετατόπισης(προέλαση-υποχώρηση) της ακτογραμμής από το 1969 έως το 2000, καθώς και στηνεκτίμηση της διαχρονικής εξέλιξης της δόμησης στον παράκτιο οικισμό της ΠαραλίαςΚατερίνης.Εκτός από την υπαίθρια αναγνώριση καταγραφή και αποτύπωση τωνπαράκτιων γεωμορφών, κατασκευάστηκαν τομές αιγιαλού και αναλύθηκανκοκκομετρικά δείγματα ιζήματος με σκοπό τη σκιαγράφηση του ιζηματολογικούκαθεστώτος κατά μήκος της ακτογραμμής.Κατά τη χρονική περίοδο παρατήρησης διαπιστώθηκε υποχώρηση σε όλο τομήκος της ακτογραμμής με εξαίρεση την περιοχή βόρεια των εκβολών τουΜαυρονερίου. Μεταξύ των ετών 1969 και 2000 υπερδιπλασιάστηκαν οι δομημένεςεκτάσεις στην παραλία της Κατερίνης.Οι αθροιστικές καμπύλες καθώς και οι στατιστικές παράμετροι πουυπολογίστηκαν κατά την κοκκομετρική ανάλυση των δειγμάτων, δεν έδειξεουσιαστική διαφοροποίηση στο παράκτιο υλικό.Η μεγάλη έκταση της χαμηλής παράκτιας ζώνης, σε συνδυασμό με την έντονησυγκέντρωση κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, την καθιστούνιδιαίτερα ευάλωτη στην μελλοντική άνοδο της θαλάσσιας στάθμης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

παράκτια ζώνη
Πιερία
ακτές
κλίμα
Γεωμορφολογία


2005-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.