Δημιουργία και αξιολόγηση ψηφιακού υψομετρικού μοντέλου (DEM) με την χρήση δορυφορικών εικόνων ASTER και GPS

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Δημιουργία και αξιολόγηση ψηφιακού υψομετρικού μοντέλου (DEM) με την χρήση δορυφορικών εικόνων ASTER και GPS

Ρούτης, Ανδρέας

Σε αυτήν την διπλωματική εργασία κατασκευάστηκε ένα Ψηφιακό ΥψομετρικόΜοντέλο (DEM), για την περιοχή της Αττικής που καλύπτει μια έκταση 60x60 km,περίπου. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτής της εργασίαςπροέρχονται από τον πολυφασματικό σαρωτή ASTER που βρίσκεται σε τροχιά στονδορυφόρο Terra, ενώ η επεξεργασία πραγματοποιήθηκε μέσο του λογισμικούGeomatica. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία του DEM είναι αυτήτης αυτόματης συσχέτισης των ιστογραμμάτων των δύο εικόνων που συνθέτουν τοστερεοζεύγος. Η Γεωμετρική διόρθωση των εικόνων πραγματοποιήθηκε με σημείαμετρήσεων που συλλέχθηκαν στην ύπαιθρο χρησιμοποιώντας GPS χειρός.Εκτός από την διαδικασία κατασκευής του DEM για την περιοχή μελέτης έγινε καιμια παρουσίαση τον τεχνικών χαρακτηριστικών του οργάνου ASTER, άλλα και μιααναφορά στα άλλα όργανα που διαθέτει η πλατφόρμα του Terra. Επίσης αναλύθηκε ηχρησιμότητα της δημιουργίας DEM χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα,μελετώντας διαφορετικές περιπτώσεις ανιχνευτών, καθώς και τις παραμορφώσειςπου πιθανών εμπεριέχουν.Τέλος, η δημιουργία DEM χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα από το όργανοASTER παρέχει αρκετά αξιόπιστα αποτελέσματα για απαιτήσεις χρηστών σεπροϊόντα μέτριας χωρικής ανάλυσης και ακρίβειας, αφού από την σύγκριση του DEMτης Αττικής είχαμε συνολικό RMS σφάλμα κάτω των 25 m.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

ανάλυση
ASTER
Ψηφιακό υψομετρικό μοντέλο
γεωγραφικά δεδομένα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)