Δημιουργία και αξιολόγηση ψηφιακού υψομετρικού μοντέλου (DEM) με την χρήση δορυφορικών εικόνων ASTER και GPS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Δημιουργία και αξιολόγηση ψηφιακού υψομετρικού μοντέλου (DEM) με την χρήση δορυφορικών εικόνων ASTER και GPS

Ρούτης, Ανδρέας, Χρήστος

Σε αυτήν την διπλωματική εργασία κατασκευάστηκε ένα Ψηφιακό ΥψομετρικόΜοντέλο (DEM), για την περιοχή της Αττικής που καλύπτει μια έκταση 60x60 km,περίπου. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτής της εργασίαςπροέρχονται από τον πολυφασματικό σαρωτή ASTER που βρίσκεται σε τροχιά στονδορυφόρο Terra, ενώ η επεξεργασία πραγματοποιήθηκε μέσο του λογισμικούGeomatica. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία του DEM είναι αυτήτης αυτόματης συσχέτισης των ιστογραμμάτων των δύο εικόνων που συνθέτουν τοστερεοζεύγος. Η Γεωμετρική διόρθωση των εικόνων πραγματοποιήθηκε με σημείαμετρήσεων που συλλέχθηκαν στην ύπαιθρο χρησιμοποιώντας GPS χειρός.Εκτός από την διαδικασία κατασκευής του DEM για την περιοχή μελέτης έγινε καιμια παρουσίαση τον τεχνικών χαρακτηριστικών του οργάνου ASTER, άλλα και μιααναφορά στα άλλα όργανα που διαθέτει η πλατφόρμα του Terra. Επίσης αναλύθηκε ηχρησιμότητα της δημιουργίας DEM χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα,μελετώντας διαφορετικές περιπτώσεις ανιχνευτών, καθώς και τις παραμορφώσειςπου πιθανών εμπεριέχουν.Τέλος, η δημιουργία DEM χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα από το όργανοASTER παρέχει αρκετά αξιόπιστα αποτελέσματα για απαιτήσεις χρηστών σεπροϊόντα μέτριας χωρικής ανάλυσης και ακρίβειας, αφού από την σύγκριση του DEMτης Αττικής είχαμε συνολικό RMS σφάλμα κάτω των 25 m.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

ανάλυση
ASTER
Ψηφιακό υψομετρικό μοντέλο
γεωγραφικά δεδομένα


2005-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.