Η πατριαρχική οικογένεια και η Θέση της γυναίκας στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία: συγκρίνοντας την θέση των γηγενών και των αλβανίδων γυναικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η πατριαρχική οικογένεια και η Θέση της γυναίκας στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία: συγκρίνοντας την θέση των γηγενών και των αλβανίδων γυναικών

Αμανατίδη, Μαρία

Η παρούσα πτυχιακή με θέμα: «Η Πατριαρχική Οικογένεια και η Θέση της Γυναίκας στην Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία. Συγκρίνοντας την Θέση των Γηγενών και των Αλβανίδων Γυναικών», επιχείρησε να φωτίσει σε πρώτο στάδιο την αρχική δομή των κοινωνιών και τις σχέσεις εξουσίας των δύο φύλων, περιλαμβάνοντας έννοιες όπως είναι η πατριαρχία, η κατασκευή του κοινωνικού φύλου, οι κοινωνικές νόρμες και τα στερεότυπα. Το δεύτερο μέρος της πτυχιακής πραγματεύεται την εξέλιξη της θέσης των γυναικών στην Ελλάδα, μέσα από τις διαφορετικές μορφές ανισοτήτων που υπήρχαν και υπάρχουν, και πώς αυτές γίνεται προσπάθεια να αμβλυνθούν. Ακολουθεί ένα κεφάλαιο σχετικά με τις αλλοδαπές γυναίκες στην Ελλάδα, γίνεται αναφορά και σχολιασμός της μετανάστευσης, και στη συνέχεια της γυναικείας μεταναστευτικής ροής προς την Ελλάδα, και εστιάζει στις γυναίκες από την Αλβανία. Το τρίτο, και τελευταίο, τμήμα της πτυχιακής περιέχει την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οκτώ (8) γυναίκες από την Αλβανία μέσω ερωτηματολογίου, και θέλει να δώσει μια εικόνα εκ των έσω για την δομή της αλβανικής κοινωνίας, την θέση των γυναικών, και τη δυνατότητά τους να ενταχθούν αποτελεσματικά μέσα σε αυτή και να υιοθετήσουν συμπεριφορές ενός νέου, διαφορετικού περιβάλλοντος από το μητρικό τους. Τα συμπεράσματα της εργασίας αφορούν τη σύνδεση θεωρητικού και ερευνητικού περιεχομένου που προηγήθηκαν, καταλήγοντας στο ερώτημα εάν αυτή η σύνδεση είναι βάσιμη ή όχι, και τελικά ποια είναι τα αποτελέσματα της σύγκρισης ελληνίδων αλβανίδων γυναικών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γυναίκες - Επαγγελματική απασχόληση - Ελλάδα
Πατριαρχία - Ελλάδα
Εξουσία (Κοινωνικές Επιστήμες)
πατριαρχία
γυναίκα
εργασία
οικογένεια
Γυναίκες - Ελλάδα - Κοινωνικές συνθήκες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-11-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.